Suzuki 44511-34A00

Tinka:

Modelis    Metai

GS 500 E / .1989

GS 500 E / .1990

GS 500 E / .1991

GS 500 E / .1992

GS 500 E / .1993

GS 500 E / .1994

GS 500 E / .1995

GS 500 E / .1996

GS 500 E / .1997

GS 500 E / .1998

GS 500 E / .1999

GS 500 E / .2000

GSF 1200 Bandit / 1996.

GSF 1200 Bandit / 1997

GSF 1200 S Bandit / 1996.

GSF 1200 S Bandit / 1997.

GSF 400 Bandit / .1991

GSF 400 Bandit / .1992

GSF 400 Bandit / .1993

GSF 600 S Bandit / .1996

GSF 600 S Bandit / .1997

GSF 600 S Bandit / .1998

GSF 600 S Bandit / .1999

GSF 600 Bandit / .1995

GSF 600 Bandit / .1996

GSF 600 Bandit / .1997

GSF 600 Bandit / .1998

GSF 600 Bandit / .1999


Kodas: 44511-34A00
               4451134A00

 

Parduotuvėje: Yra

 

 

SKU
Suzuki 44511-34A00
14,50 €