Suzuki 53119-31G00-YU1

Tinka:

Metai Modelis

2005 LT-A700X KINGQUAD 4X4
2007 LT-A700X KINGQUAD 4X4
2008 LT-A450X KINGQUAD 4X4 LIMITED
2008 LT-A750X KINGQUAD AXI 4X4 LIMITED
2009 LT-A450X(Z) KINGQUAD 4X4
2009 LT-A750X(Z) KINGQUAD AXI 4X4
2012 LT-A750XP(Z) KINGQUAD AXI 4X4
2013 LT-A500XP(Z) KINGQUAD AXI 4X4
2013 LT-A500X(Z) KINGQUAD AXI 4X4
2013 LT-A750XP(Z) KINGQUAD AXI 4X4
2013 LT-A750X(Z) KINGQUAD AXI 4X4
2014 LT-A500XP(Z) KINGQUAD AXI 4X4
2014 LT-A500X(Z) KINGQUAD AXI 4X4
2014 LT-A750XP(Z) KINGQUAD AXI 4X4
2014 LT-A750X(Z) KINGQUAD AXI 4X4

Kodas: 53119-31G00-YU1
               5311931G00YU1

Parduotuvėje: Yra

SKU
Suzuki 53119-31G00-YU1
30,00 €